Chính bạn kiểm soát trải nghiệm Messenger của mình.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Bạn trò chuyện với ai và chia sẻ nội dung gì là tùy vào bạn. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo Messenger là nơi đáng tin cậy, riêng tư và an toàn để bạn kết nối với những người quan trọng. Để thực hiện điều này, chúng tôi đã tạo ra các công cụ hỗ trợ bạn kiểm soát, bảo mật tài khoản và bảo vệ sự an toàn trên nền tảng đó.

BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Tin nhắn của bạn là do bạn sở hữu.

Chúng tôi muốn bạn biết chúng tôi thu thập thông tin nào và sử dụng ra sao. Chúng tôi không dùng nội dung trong tin nhắn giữa bạn với người khác để nhắm mục tiêu quảng cáo. Facebook căn cứ vào hoạt động của bạn trên các sản phẩm và công ty của Facebook, hoạt động với doanh nghiệp khác, hoạt động trên các trang web và ứng dụng khác, cũng như vị trí của bạn để hiển thị quảng cáo cho bạn.

Tìm hiểu thêm

BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Tin nhắn của bạn là do bạn sở hữu.

Chúng tôi muốn bạn biết chúng tôi thu thập thông tin nào và sử dụng ra sao. Chúng tôi không dùng nội dung trong tin nhắn giữa bạn với người khác để nhắm mục tiêu quảng cáo. Facebook căn cứ vào hoạt động của bạn trên các sản phẩm và công ty của Facebook, hoạt động với doanh nghiệp khác, hoạt động trên các trang web và ứng dụng khác, cũng như vị trí của bạn để hiển thị quảng cáo cho bạn.

Tìm hiểu thêm

CHẶN ĐỨNG Ý ĐỒ CỦA TIN TẶC

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia riêng, phụ trách việc phát hiện và không cho tin tặc truy cập vào thông tin cũng như tin nhắn cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng cung cấp các công cụ sau để đảm bảo sự an toàn cho bạn:

Xác thực 2 yếu tố

Tăng cường độ an toàn của tài khoản và bảo vệ bạn khỏi âm mưu hack và lừa đảo, ngay cả khi mật khẩu của bạn bị xâm phạm.

Tìm hiểu thêm

Cảnh báo đăng nhập

Hãy bật cảnh báo đăng nhập để bảo vệ tài khoản của bạn trước các cuộc tấn công và mối đe dọa tiềm tàng. Tính năng này sẽ cảnh báo cho bạn khi chúng tôi phát hiện thấy các lần cố đăng nhập và lần đăng nhập không nhận ra.

Tìm hiểu thêm

Lướt xem an toàn hơn

Khi một người nào đó gửi cho bạn liên kết đáng ngờ, có thể đưa bạn đến trang web độc hại và không an toàn, bạn sẽ thấy cảnh báo để không nhấp vào liên kết có thể xâm phạm dữ liệu riêng tư của bạn.

Tìm hiểu thêm

ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO BẠN

Nền tảng an toàn là yếu tố quan trọng để bạn thấy yên tâm khi chia sẻ với những người mà bạn quan tâm.

Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực chặn đứng hoạt động gây hại để bạn được an toàn.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của bạn trên Messenger:

ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO BẠN

Nền tảng an toàn là yếu tố quan trọng để bạn thấy yên tâm khi chia sẻ với những người mà bạn quan tâm. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực chặn đứng hoạt động gây hại để bạn được an toàn.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của bạn trên Messenger:

Tài liệu chuyên sâu về kỹ thuật

Bạn có thể truy cập vào liên kết bên dưới và tải xuống tài liệu chuyên sâu về kỹ thuật để tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng:

Cuộc trò chuyện bí mật trên Messenger: Tài liệu chuyên sâu về kỹ thuật