מוריד את Messenger. יש ללחוץ על המתקין כדי לסיים.
ההורדה תתחיל באופן אוטומטי. אם היא לא מתחילה, ‏יש להקיש כדי להתחיל מחדש.
יש להקיש כדי להתקין