Thêm nhiều cách
giữ kết nối

Thêm nhiều cách
giữ kết nối

Thêm nhiều cách
giữ kết nối

Messenger có tất cả mọi thứ bạn cần để cảm thấy gần gũi hơn với những người thân yêu.

Hình ảnh tính năng
Hình ảnh tính năng

GIAO TIẾP LIÊN ỨNG DỤNG

Tụ họp với những người thân yêu trên các ứng dụng và thiết bị mình yêu thích

Messenger tiếp lửa cho các cuộc trò chuyện trong Facebook, Instagram, Portal và Oculus.

Mọi lúc. Mọi nền tảng.
Mọi lúc. Mọi nền tảng.