ห้องของคุณ กฎของคุณ

ห้องของคุณ กฎของคุณ

ห้องของคุณ กฎของคุณ

เคล็ดลับสำหรับการพบปะ
เคล็ดลับสำหรับการพบปะ
เคล็ดลับสำหรับการพบปะ

ควบคุมความเป็นส่วนตัวของคุณใน Messenger Rooms

เราสร้างฟีเจอร์ห้องขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว และออกแบบการควบคุมเพื่อให้คุณสามารถจัดการประสบการณ์การใช้งานของคุณเอง

รูปภาพเลือกผู้ที่ต้องการเชิญ

เลือกผู้ที่ต้องการเชิญ

เมื่อคุณสร้างห้อง คุณจะเป็นผู้ควบคุมการตั้งค่าเพื่อเลือกผู้ที่สามารถเข้าร่วมห้องได้ คุณสามารถสร้างห้องที่มีเฉพาะคุณและเพื่อนกลุ่มเล็กๆ หรือเชิญกลุ่มคนในวงกว้างขึ้นที่มีความสนใจเหมือนกับคุณก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดห้องให้ทุกคนที่มีลิงก์เข้าร่วมได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีบัญชี Facebook ก็ตาม

รูปภาพเลือกผู้ที่ต้องการเชิญ

ตรวจสอบตัวเลือกของคุณ

คุณสามารถกำหนดให้เพื่อนบน Facebook เห็นห้องของคุณ เชิญผู้ติดต่อผ่าน Messenger หรือแชร์ลิงก์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มอย่างเป็นส่วนตัวได้ โปรดทราบว่า หากไม่ได้ล็อกห้อง ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าร่วมและแชร์ลิงก์ของห้องให้กับคนอื่นได้

ตรวจสอบตัวเลือกของคุณ
ตรวจสอบตัวเลือกของคุณ
ควบคุมการโทรของคุณ

ควบคุมการโทรของคุณ

เมื่อคุณเริ่มการโทร คุณจะมีตัวเลือกการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ทำให้คุณสามารถลบผู้เข้าร่วมที่ไม่ต้องการออกหรือล็อกห้องเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าร่วม ยกเว้นผู้ดูแลกลุ่มที่สามารถเข้าร่วมห้องที่ถูกล็อกที่สร้างขึ้นในกลุ่มได้ หากผู้สร้างห้องออกจากห้อง หรือลบผู้เข้าร่วมออก ระบบจะล็อกห้องโดยอัตโนมัติ แต่เงื่อนไขนี้ไม่มีผลกับห้องที่สร้างขึ้นในกลุ่ม เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลงและคุณปิดห้อง ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะถูกลบออกจากห้อง และลิงก์เข้าห้องจะไม่สามารถใช้งานได้

ควบคุมการโทรของคุณ
ควบคุมการโทรของคุณ

การบล็อกและการรายงาน

คุณสามารถออกจากห้องได้ทุกเมื่อหากคุณรู้สึกไม่ปลอดภัย และคุณยังสามารถบล็อกผู้คนบน Facebook หรือ Messenger เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเข้าร่วมห้องที่คุณอยู่หากเข้าสู่ระบบ และคุณก็ไม่สามารถเข้าร่วมห้องของบุคคลเหล่านั้นได้เช่นกัน คุณสามารถรายงานชื่อห้องหรือให้คำติชมได้ แต่โปรดทราบว่าการรายงานนี้จะไม่มีเสียงหรือวิดีโอจากห้องดังกล่าว เนื่องจากเราไม่ได้ดูหรือฟังการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอของคุณ

การบล็อกและการรายงาน
การบล็อกและการรายงาน