Phòng họp mặt của bạn, quy tắc của bạn

Phòng họp mặt của bạn, quy tắc của bạn

Phòng họp mặt của bạn, quy tắc của bạn

Bí quyết tụ họp
Bí quyết tụ họp
Bí quyết tụ họp

Kiểm soát quyền riêng tư của bạn trong Phòng họp mặt trên Messenger

Chúng tôi luôn chú ý đến quyền riêng tư khi tạo Phòng họp mặt, đồng thời thiết kế các biện pháp kiểm soát để bạn quản lý trải nghiệm của mình.

hình ảnh chọn người để mời

Chọn người để mời

Khi tạo phòng họp mặt, bạn kiểm soát phần cài đặt về việc ai có thể tham gia. Bạn có thể tạo phòng họp mặt chỉ cho bản thân và một số bạn bè hoặc mời nhóm lớn hơn gồm những người có cùng sở thích với mình. Ngoài ra, bạn có thể "mở cửa" phòng họp mặt để bất kỳ ai có liên kết cũng tham gia được, ngay cả khi họ không có tài khoản Facebook.

hình ảnh chọn người để mời

Xem lại lựa chọn của bạn

Bạn có thể hiển thị phòng họp mặt với bạn bè trên Facebook, mời người liên hệ bằng Messenger hoặc chia sẻ liên kết với riêng nhóm người được chọn. Lưu ý quan trọng: nếu bạn mở khóa phòng họp mặt, bất kỳ ai có liên kết đều có thể tham gia và chia sẻ liên kết đó với người khác.

Xem lại lựa chọn của bạn
Xem lại lựa chọn của bạn
Các lựa chọn kiểm soát cho cuộc gọi

Các lựa chọn kiểm soát cho cuộc gọi

Khi cuộc gọi bắt đầu, bạn có thể kiểm soát sự an toàn và quyền riêng tư bằng cách xóa mọi khách mời không mong muốn hoặc khóa phòng họp mặt để không ai khác có thể tham gia, ngoại trừ quản trị viên Nhóm - người có thể tham gia phòng họp mặt được tạo trong Nhóm ngay cả khi phòng này bị khóa. Phòng họp mặt sẽ tự động khóa nếu người tạo rời khỏi phòng họp mặt hoặc xóa khách mời. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho phòng họp mặt được tạo trong Nhóm. Khi kết thúc phòng họp mặt, tất cả khách mời sẽ bị xóa và liên kết sẽ bị vô hiệu hóa.

Các lựa chọn kiểm soát cho cuộc gọi
Các lựa chọn kiểm soát cho cuộc gọi

Cách chặn và báo cáo

Bạn có thể rời khỏi phòng họp mặt bất cứ lúc nào bạn cảm thấy không an toàn. Ngoài ra, bạn có thể chặn mọi người trên Facebook hoặc Messenger để khi họ đăng nhập, họ sẽ không thể tham gia phòng họp mặt nào có bạn. Tương tự, bạn cũng không thể tham gia phòng họp mặt của họ. Bạn có thể báo cáo tên phòng họp mặt hoặc đóng góp ý kiến, nhưng cần lưu ý rằng, các báo cáo này không được chứa âm thanh/video từ phòng họp mặt này, vì chúng tôi không xem hoặc nghe cuộc gọi thoại cũng như cuộc gọi video của bạn.

Cách chặn và báo cáo
Cách chặn và báo cáo